Nordens största tegelverksamhet välkomnar ny hållbarhetschef

Den 1 december 2023 tillträdde Kristian Knorr Svane rollen som hållbarhetschef hos tegelproducenten Wienerberger. Han har i uppdrag att driva företagets hållbarhetsinsatser i Sverige, Danmark och Norge – med målet att nå fullständig CO2-neutralitet och främja ännu mer klimatmedveten tegelproduktion. 

Det är ingen nyhet att hållbarhet har hög prioritet hos Wienerberger, Nordens största tegelverksamhet. Däremot kan de nu dela den glädjande nyheten att Kristian Knorr Svane, som hållbarhetschef i en nyinrättad befattning, ska leda företagets hållbarhetsagenda i de nordiska länderna. 

Kristian Knorr Svane ser fram emot att vara en del av ett företag som redan lagt grunden för ett mer CO2-vänligt sätt att bygga med tegel. Han säger: 

– Som ny nordisk hållbarhetschef ser jag särskilt fram emot att driva de många viktiga utvecklingsaktiviteterna i ett ambitiöst företag som redan kommit långt när det gäller den hållbara agendan. Inte minst med LESS, marknadens mest CO2-sparande fasadtegel, har Wienerberger lagt en stadig grund, och det är nu min främsta uppgift att bygga vidare mot våra mål om CO2-neutralitet, återanvändning och en mer klimatmedveten tegelproduktion. 

Under våren omvandlade Wienerberger sitt största tegelverk Vesterled för att enbart producera fasadteglet LESS, vilket totalt sett har möjliggjort en minskning av CO2-utsläppen från produktionen med 70 till 90 procent. 

Innovation lokalt och globalt 

Den nya hållbarhetschefen är utbildad vid Arkitektskolen i Aarhus och har därefter ägnat sin karriär åt att arbeta med den gröna omställningen inom byggbranschen. Erfarenheten kommer bland annat från företagen GXN, Atelier Kristoffer Tejlgaard och AART, där han var anställd som arkitekt och hållbarhetsspecialist. 

– Jag är, och har alltid varit, driven av att utveckla den byggda miljön i en mer hållbar riktning. Omställningen är absolut nödvändigt och här kommer vi inte undan innovation och teknologisk utveckling. Min omfattande erfarenhet av att omdefiniera produkter och processer, samt mina utvecklingsfärdigheter, är bara några av sakerna jag tar med mig till bordet hos Wienerberger, berättar Kristian Knorr Svane. 

Även internt i tegelverksamheten får Kristian stort stöd. Henrik Dietrichsen, Regional Managing Director Nordics hos Wienerberger, säger: 

– Med målet att minska CO2-nivån med 30 procent före utgången av 2024 och uppnå full neutralitet år 2050, är teknologisk utveckling och produktinnovation konstanta prioriteringar – både lokalt och globalt hos Wienerberger. Över hela organisationen satsar vi på utvecklingsprojekt av olika slag och med Kristian, som är både högt specialiserad och engagerad, har vi fått de bästa kunskaperna för att leda hållbarhetsinsatserna i Norden. 

Tegelverksamheten undersöker bland annat teknologier som elektriska ugnar och värmepumpar, samt möjligheten till CO2-infångning med så kallad Carbon Capture-teknologi. 

Historiskt material – framtidens klimatagenda 

Kristian Knorr Svane kan också stoltsera med titlarna DGNB-konsult och WELL AP, medan nästa steg är att utbilda sig inom de ledande miljöcertifieringssystemen för byggnader i Sverige och Norge, Miljöbyggnad och BREEAM-NOR. 

– Tegel är spännande att arbeta med, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Detta eftersom det – som ett av de äldsta materialen – utgör en enorm del av vårt byggnadskulturarv. Som tegelverksamhet är det därför avgörande att säkerställa att detta gedigna och mycket användbara material smälter samman med framtidens klimatagenda, avslutar Kristian Knorr Svane. 

 

Fakta om Wienerberger: Wienerberger är Nordens största tegelverksamhet och en del av Wienerberger-koncernen, världens största tegeltillverkare. Produktportföljen omfattar fasadtegel, skärmtegel, marktegel och taktegel. Vi levererar estetiska och gedigna lösningar för byggbranschen. Vår historia sträcker sig över flera generationer och bygger på stolta tillverkningsmetoder. Wienerberger har över 400 anställda, fem fabriker och åtta showrooms i Norden.

Läs mer om Wienerberger.

 

För ytterligare bilder samt koordinering av intervjuer, kontakta:
Evelina Sandberg | Kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +45 20 802 637 | E-mail: evelina@perfektapr.se   

Bildtexter:
Wienerberger har välkomnat Kristian Knorr Svane som ny hållbarhetschef för de nordiska länderna. 

Fotorättigheter: Wienerberger