Elever tävlade om att bli bästa murare

Ett sätt att höja intresset för branschen är tävlingar där de bästa eleverna får visa upp sig och förhoppningsvis även locka flera elever till utbildningarna.

Kul intiativ från Järfälla byggymnasium och lärare Robert Karlsson som anordnade en intern murartävling där årskurs 9 fick komma och titta. Roligt att de har 13 murare i åk 2 och 17 murare i åk 3.
Detta ett bevis på engagerad lärare och samarbetet med branschen.