Mur & Putsföretagens Årsmöte i Jönköping 23 maj 2024

Så möttes vi återigen ”mitt i landet” då vi genomförde årsmötet 2024 den 23 maj i Jönköping! Vi var i år cirka 100 personer som träffades på det relativt nybyggda Quality Match Hotel i Jönköping för att nätverka, lära oss nya saker och att rigga organisationen så att vår bransch ska kunna ta ytterligare marknadsandelar med murat och putsat. Ett av målen med våra medlemsmöten är att ha en jämn fördelning mellan entreprenörer och leverantörer/återförsäljare samt många intressentmedlemmar. Därför är det kul att nästan 40 procent av deltagarna var entreprenörer i år (totalt 26 stycken entreprenörsföretag)!

Läs mer här