Mur & Putsföretagen är nu medlem i Sweden Green Building Council!

Mur & Putsföretagen är nu medlem i Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

Från hemsidan:
Inom Sweden Green Building Council finns ett stort nätverk av experter för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi erbjuder verktyg och utbildning i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. På så sätt stödjer vi företag och organisationer att nå sina hållbarhetsmål. Sweden Green Building Council arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer här >>