Målarkalk startar genom dotterbolaget AB Gutekalk upp egen produktion av traditionellt vedbränd svensk kalk

 PRESSMEDDELANDE 

Målarkalk startar genom dotterbolaget AB Gutekalk upp egen produktion av traditionellt vedbränd svensk kalk

”Miljöaspekten och det lokala är något vi brinner för och vi kommer med denna satsning även kunna leverera kvalitetssäkrade, traditionellt framställda lokala produkter”, säger Oscar Nymberg och berättar vidare, ”produktionen av svensk hydraulisk kalk försvann mer eller mindre under 1900-talets andra hälft. Det förekommer idag i liten utsträckning en produktion på plats vid projekten vilket vi ser som positivt. Med vår satsning vill vi kunna göra det lokala materialet tillgängligt för fler projekt, stora som små, som inte har tid eller möjlighet att själva bygga en kalkugn. Genom vårt eget kvalitetskontroll kommer vi kunna tillgodose både de antikvariska som tekniska kraven som ställs.”

För att hålla den höga kvalitén Målarkalk gör idag har det sedan en tid tillbaka tagits fram ett internt kontrollprogram med en mängd olika parametrar för att säkerställa att de egna kalkprodukterna motsvarar marknadens och inte minst egna högt ställda produktkrav. 

Initialt används Svenska kyrkans mobila ugn och bränningarna leds av Rikard Möller som har 25 års erfarenhet av tillverkning och användning av vedbränd hydraulisk kalk från Öland. 

Parallellt med bränningarna projekteras en egen större mobil kalkugn med vilken man kommer kunna erbjuda kalkbränningar på plats vid projekten alternativt att man bränner den kalksten man vill på plats hos Målarkalk.

”Med denna satsning kompletterar vi vårt redan breda sortiment”

För frågor och kompletterande information, kontakta VD Oscar Nymberg – oscar@malarkalk.se

Hyllinge 2020-09-15

Pressrelease Målarkalk 2020-09-15