Magasin X - Nominerad till nyproduktion 2022

Måns Berg Photography AB

 

Beskrivning av objektet
Magasin X är Sveriges, möjligen även Europas, största kontorsbyggnad byggd med träkonstruktion.
Genom att kombinera långlivad arkitektur med innovation i framkant inom energi och hållbarhet, sätter byggnaden en ny standard för marknaden.
Fasaden består till största del av ett norskt skiffer som efter en stor utredning ansågs vara det mest klimatsmarta valet-främst på grund av den låga energinivån som krävs vid utvinning av materialet samt dess hundraprocentiga återbrukbarhet. Trä som exteriört material begränsas till entréplan och terrasserna, där det möter mänsklig beröring och där det enkelt kan nås för underhåll. I glasdelen av fasaden har aluminiumprofiler bytts mot trä. Träkarmarna är diskret belysta med varmt ljus från insidan, vilket skapar en vacker gradient som lägger fokus på konstruktionen.
Glasytorna är stora men noga studerade för att undvika stora värmelaster. Träkonstruktionen syns tydligt genom glaset. I de sydliga fasaderna ersätts 40% av glasytan med integrerade solceller.
Projektet miljöcertifieras enligt LEED Platinum, med förväntningar på ett rekordresultat.

 

Tillbaka till alla bidrag