Kulturhantverksstipendiet

Stipendieprogram i Mur & Putsföretagen

För dig som är erfaren murare och vill lära dig mer

 

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma murare. Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.

I stipendiet ingår viss teori om byggnadshistoria, förhållningssätt samt de speciella krav som ställs i samband med restaurering av kulturbyggnader.

Du som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, nu finns möjlighet att söka Kulturhantverksstipendiet!

 • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur- och putsarbete.
 • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. Du får handledning och deltar i viss teori.
 • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.
 • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
 • Stipendietiden planeras till ungefär ett par veckor under sommarsäsongen.
 • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.
 • Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende.
 • Efter stipendietiden vill vi att du berättar om dina erfarenheter.
 • Stipendiaten får även delta på Byggnadsvårdens konvent i Mariestad (arrangeras vartannat år)

 

En samverkan mellan flera aktörer

Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm, Mur & Putsföretagen delar ut Kulturhantverkstipendiet tillsammans med Higab, Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk och Stadsholmen medverkar i egenskap av fastighetsägare genom att bidra med lämpliga kulturrenoveringar som passar för stipendiaterna.

Stiftare

 

Mottagare av Kulturhantverksstipendiet

Stefan Kraev
Stefan Janzon

Läs pressmeddelande

Magnus Broström
Patrik Jansson
Magnus Gustavsson
Daniel Brock
Tom Bergström

Läs pressmeddelande

Elvir Handanaovic
Hugo Strömberg
Jan Ohlström
Håkan Fritz

Läs pressmeddelande

Staffan Loms
Tom Yttergren
Nils Johan Sundström
Lars P Sarén
Örjan Selien

Läs pressmeddelande

Joakim Cederlund
Philip Turunen
Teodor Ramirez Givell

Webbanmälan om Kulturhantverksstipendiet

 • Sökandes Personuppgifter

 • Telefonnummer som du kan nås på (utan mellanslag och bindestreck)
 • Sökandes anställningsuppgifter

 • Kunskaps- och erfarenhetskrav

  Det är ditt ifyllda ansökningsformulär som ligger till grund för vår bedömning och vårt beslut om fördelning av stipendierna och bedömningskriterier är: 1. Utbildning och arbetslivserfarenhet 2. Ansökan och viljeinriktning 3. Personreferenser och arbetsreferenser.
  Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
 • Max filstorlek: 128 MB.
 • Ansökan och viljeinriktning

  Berätta lite om dig själv och varför du söker stipendiet
 • Personreferenser och arbetsreferenser

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD