Kulturhantverksstipendiet

2020 års stipendiater är nu utsedda. Stipendiet gavs till fem hantverkare inom murning och putsning som kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader under året. Stipendiet bidrar till att bevara och främja yrkesskickligheten hos murare som krävs för underhållet av historiska byggnader. Bakom stipendiet står några av landets största förvaltare och intressenter av landets historiska byggnader.

Stipendiaterna är: Håkan Fritz, Björn Jernebring, Teodor Ramirez Givell, Patrik Hofmeijer,  Björn Hallén 

Kulturhantverksstipendiet delas ut sedan 2015 till yrkesverksamma och erfarna murare som vill utvecklas och lära sig mer om renovering av kulturfastigheter. Stipendiet innebär att man under ett par veckor ingår i ett erfaret arbetslag och får vara med och arbeta på något av Sveriges fina kulturbyggnader. Stipendiaterna även delta vid byggnadsvårdskonventet i Mariestad, en mötesplats för byggnadsvården i Norden som arrangeras vartannat år.

Initiativtagare och arrangörer: Murmestare Embetet i Stockholm genom Reinhold Gustafssons stiftelse, Hantverkslaboratoriet, Sveriges murnings- och putsentreprenörsförening – SPEF, Statens fastighetsverk, Stadsholmen och Svenska kyrkan.

Läs mer om: Kulturhantverksstipendiet

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD

Se prisutdelning från Murarkompetens i centrum – gesäll- och mästarbrev på Nordbygg 2012 här: