Kulturhantverksstipendiet

Stipendiet utdelas inom murning och putsning som kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader under året. Stipendiet bidrar till att bevara och främja yrkesskickligheten hos murare som krävs för underhållet av historiska byggnader. Bakom stipendiet står några av landets största förvaltare och intressenter av landets historiska byggnader.

Kulturhantverksstipendiet har delas ut sedan 2015 till yrkesverksamma och erfarna murare som vill utvecklas och lära sig mer om renovering av kulturfastigheter. Stipendiet innebär att man under ett par veckor ingår i ett erfaret arbetslag och får vara med och arbeta på något av Sveriges fina kulturbyggnader. Stipendiaterna även delta vid byggnadsvårdskonventet i Mariestad, en mötesplats för byggnadsvården i Norden som arrangeras vartannat år.

Initiativtagare och arrangörer: Murmestare Embetet i Stockholm genom Reinhold Gustafssons stiftelse, Hantverkslaboratoriet, Mur & Putsföretagen,  Statens fastighetsverk, Stadsholmen och Svenska kyrkan.

 

Mottagare av Kulturhantverksstipendiet

Stefan Kraev
Stefan Janzon

Magnus Broström
Patrik Jansson
Magnus Gustavsson
Daniel Brock
Tom Bergström

Elvir Handanaovic
Hugo Strömberg
Jan Ohlström
Håkan Fritz

Staffan Loms
Tom Yttergren
Nils Johan Sundström
Lars P Sarén
Örjan Selien

Joakim Cederlund
Philip Turunen
Teodor Ramirez Givell

Kontaktpersoner i Mur & Putsföretagens Kansli och organisation

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Johan Onno

Mur & Putsföretagen

VD