Mästarbrev

Stipendieprogram i Mur & Putsföretagen

Mästarbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Det är reglerat i förordning samt lag om ”mästarbrev för hantverkare”

Brev utställs av Sveriges Hantverksråd med kansli Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Leksand vilka även kan återkalla Mästarbrev i de fall innehavare anses olämplig enligt lag och förordning ovan.

Branschorganisation är Sveriges Byggindustrier med fackorganisationen Sveriges Murning och Puts entreprenör Förening, Mur & Putsföretagen.


Organisation för genomförande av Mästarbrev för yrkesgrupp, Mur & Puts

Berörda organisationer:

Mur & Putsföretagen – övergripande ansvarig för underhåll av handlingar samt genomförande.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand – ansvarar för kansliet och administrerar alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.

Anmäl dig i nedan formulär (scrolla ner på sidan) – Mästarprov startar vi kontinuerligt.

Vanliga frågor & svar

Mästarprov är frivilligt.

Arbetsgivare bör vid anställning informera om möjligheterna samt ge förutsättningar till brett kunnande för de som har intresse att utföra prov för Mästarproverna har en praktisk och en teoretisk del. Varje del poängsätts med betygsskala 1 – 5.

Det innehåller prov och frågor i murning och putsning. Proven ska kunna anordnas så nära den sökandes hemort som möjligt, arbetsgivare uppmanas att medverka och underlätta för detta. Proven bedöms av två kunniga yrkesutövare som utses av branschen. Bedömning ska utföras under eller snarast möjligt efter avslutat arbete/prov. En Granskare utsedd av branschen gör helhetsbedömning och betygsätter.

Läs information från Sveriges Hantverksråd

Kunskaps- och erfarenhetskrav:

Någon av punkterna ovan under krav för gesällbrev
Erhållet gesällbrev. (inget krav)
Yrkesverksam inom Mur & Puts som fullärd i minst 6 år
Branschens utbildning Murning klass 1 samt Putsning Klass 1, 24 tim
Annan motsvarande vidareutbildning
Dokumenterat utförda egna projekt inom murning och putsning. Dokumentation ska kunna verifieras. Bilder och/eller referenser är bra
Svensk Författningssamling(SFS), Förordning och Lag om Mästarbrev för hantverkare. 1995:1255 samt 1995:1256 ska uppfyllas
Inget krav på Företagsekonomiska kunskaper då Mur & Putsföretagen har dispens, dock enklare kunskap om att räkna på jobb, mängda m.m.

Mästarprov består av följande delar:

Eget objekt, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker, alternativt flera olika objekt så krav uppfylls. Ska delvis utföras under överinseende av Kontrollant samt delvis egen dokumentation verifierad av Kontrollant
Praktiskt prov, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker. Kan delas upp på flera olika konstruktioner/prover. Ska utföras under överinseende av branschorganisationen godkänd granskare
Teoretiskt prov, 50 frågor med svarsalternativ. Utförs under bestämd tid och övervakas av Kontrollant
Eget objekt ska utföras av sökande ensam, eventuell handräckning kan godkännas. Eget objekt och praktiskt prov ska sammantaget innefatta både murning och putsning. Eget objekt och praktiskt prov ska i bägge fallen ovan innefatta, bedömning av tidsåtgång, kostnad, val och mängdning av material, val av metod.

Praktiskt prov ovan ska dessutom utföras efter egen måttsatt skiss/ritning. Egen utvärdering med förklaring till val av material, metod m.m. Granskare ska övervaka och arbetet utförs i lokal.

Generellt bedöms även att arbeta på säkert sätt, ordning på arbetsplats, m.m.

Det är en utvald person på det företag som kandidat arbetar på och utsedd av företaget.
Alternativt utsedd av Mur & Putsföretagen.

Kontrollant skickar in CV på sig själv med uppgift om:

Personnummer
Namn, adress
Telefon
Antal år i yrket
Referensperson med telefonnummer
5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra, från början till slut av projekten, steg för steg i dokumentationen. CV kan postas eller mejlas till Mur & Putsföretagens kansli.
Kontrollants uppgift:

Övervaka, dokumentera samt med ord utvärdera kandidat och färdighet.
Riktlinjer för det arbetet kommer att översändas så snart kontrollant är inrapporterad enligt ovan.
Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

Det är en person utsedd av Mur & Putsföretagen.

Den som vill bli granskare ska skicka in CV på sig själv med uppgift om:

Personnummer
Namn
Adress
Telefon
Antal år i yrket
Referensperson med telefonnummer
5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra, från början till slut av projekten, steg för steg i dokumentationen. CV kan postas eller mejlas till Mur & Putsföretagens kansli.
Granska inskickade uppgifter om föreslagen kandidat uppfyller kriterier.
Granska lämplighet av Era föreslagna objekt.
Granska att föreslagen kontrollant är lämplig.
Granska Er inskickade dokumentation av utfört objekt på arbetsplats.
Rätta inskickat teoretiskt prov.
Övervaka och organisera praktiskt prov i lokal för gesällkandidat.
Bedöma praktiskt prov i lokal. Sammanställa allt för vidare bedömning av Hantverksstiftelsen som också är utställare av brev.
Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

Den generella statusen mellan 1950 till nu är: 24 stycken som genomfört och blivit Mästare i muraryrket.

Ansökan till Mästarbrev

  • Sökandes Personuppgifter

  • Telefonnummer som du kan nås på (utan mellanslag och bindestreck)
  • Kunskaps- och erfarenhetskrav

    Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
  • Max filstorlek: 128 MB.
  • Utdelning

  • Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv ”HEM” om du önskar det hem i brevlådan. (För utdelning i Stockholms statshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma, som du som Gesäll bekostar.)

Läs mer här

Vi sätter i gång Mästarbrev under vår/sommar och slutprov görs under hösten.

Kontaktpersoner Gesäll- & Mästarbrev

Anders Drakes

Drak Anders AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB

Utskott gesäll och mästarbrev