Mästarbrev

Mästarbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Det är reglerat i förordning samt lag om ”mästarbrev för hantverkare”

Brev utställs av Sveriges Hantverksråd med kansli Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Leksand vilka även kan återkalla Mästarbrev i de fall innehavare anses olämplig enligt lag och förordning ovan.

Branschorganisation är Sveriges Byggindustrier med fackorganisationen Sveriges Murning och Puts entreprenör Förening, Mur & Putsföretagen.

 

Allmänt

Mästarprov är frivilligt.

Arbetsgivare bör vid anställning informera om möjligheterna samt ge förutsättningar till brett kunnande för de som har intresse att utföra prov för Mästarproverna har en praktisk och en teoretisk del. Varje del poängsätts med betygsskala 1 – 5.

Det innehåller prov och frågor i murning och putsning. Proven ska kunna anordnas så nära den sökandes hemort som möjligt, arbetsgivare uppmanas att medverka och underlätta för detta. Proven bedöms av två kunniga yrkesutövare som utses av branschen. Bedömning ska utföras under eller snarast möjligt efter avslutat arbete/prov. En Granskare utsedd av branschen gör helhetsbedömning och betygsätter.

Förutsättningar Mästarbrev

Kunskaps- och erfarenhetskrav:

 • Någon av punkterna ovan under krav för gesällbrev
 • Erhållet gesällbrev. (inget krav)
 • Yrkesverksam inom Mur & Puts som fullärd i minst 6 år
 • Branschens utbildning Murning klass 1 samt Putsning Klass 1, 24 tim
 • Annan motsvarande vidareutbildning
 • Dokumenterat utförda egna projekt inom murning och putsning. Dokumentation ska kunna verifieras. Bilder och/eller referenser är bra
 • Svensk Författningssamling(SFS), Förordning och Lag om Mästarbrev för hantverkare. 1995:1255 samt 1995:1256 ska uppfyllas

Inget krav på Företagsekonomiska kunskaper då Mur & Putsföretagen har dispens, dock enklare kunskap om att räkna på jobb, mängda m.m.

Mästarprov

Mästarprov består av följande delar:

 • Eget objekt, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker, alternativt flera olika objekt så krav uppfylls. Ska delvis utföras under överinseende av Kontrollant samt delvis egen dokumentation verifierad av Kontrollant
 • Praktiskt prov, ska innehålla minst 10 olika moment och tekniker. Kan delas upp på flera olika konstruktioner/prover. Ska utföras under överinseende av branschorganisationen godkänd granskare
 • Teoretiskt prov, 50 frågor med svarsalternativ. Utförs under bestämd tid och övervakas av Kontrollant

Eget objekt ska utföras av sökande ensam, eventuell handräckning kan godkännas. Eget objekt och praktiskt prov ska sammantaget innefatta både murning och putsning. Eget objekt och praktiskt prov ska i bägge fallen ovan innefatta, bedömning av tidsåtgång, kostnad, val och mängdning av material, val av metod.

Praktiskt prov ovan ska dessutom utföras efter egen måttsatt skiss/ritning. Egen utvärdering med förklaring till val av material, metod m.m. Granskare ska övervaka och arbetet utförs i lokal.

Generellt bedöms även att arbeta på säkert sätt, ordning på arbetsplats, m.m.

Allmänt om Mästarprov

Som förberedande uppgift inför avläggande av prov bör sökande förutom de krav på bakgrund som tecknats tidigare försäkra sig om kunskap i olika leverantörers krav på materialval. Vid användande av ett färdigt system av produkter gäller senast uppdatering från leverantör. Detta finns gratis på nätet.

Man bör ha deltagit i leverantörernas utbildningar. Viss kunskap i ekonomi relaterad till bygg krävs.

Kunskap från litteratur som ”Rätt Murat & Putsat” från Svensk Byggtjänst och ”Undvik Misstag i Murat & Putsat byggande”, en handbok från BI, är att rekommendera. Bedömningsgrunder utanför yrkeskunskap är kunskap i BAS-U, kalkylering av objekt med tid och pengar, söka information, eurokoder m.m.

Organisation för genomförande av Mästarbrev för yrkesgrupp, Mur & Puts

Berörda organisationer:

 • Mur & Putsföretagen – övergripande ansvarig för underhåll av handlingar samt genomförande.
 • Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand – ansvarar för kansliet och administrerar alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.

 

Kontrollant

Utvald person på det företag som kandidat arbetar på och utsedd av företaget.
Alternativt utsedd av Mur & Putsföretagen.

Kontrollant skickar in CV på sig själv med uppgift om:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefon
 • Antal år i yrket
 • Referensperson med telefonnummer
 • 5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra.

CV kan postas eller mejlas till Johan Onno.

Kontrollants uppgift:

 • Övervaka
 • Dokumentera samt med ord utvärdera kandidat och färdighet.
 • Riktlinjer för det arbetet kommer att översändas så snart kontrollant är inrapporterad enligt ovan.
 • Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

Granskare

Person utsedd av Mur & Putsföretagen.

Granskare ska skicka in CV på sig själv med uppgift om:

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • Antal år i yrket
 • Referensperson med telefonnummer
 • 5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra.

CV kan postas eller mejlas till Johan Onno.

Granskares uppgift:

 • Granska inskickade uppgifter om föreslagen kandidat uppfyller kriterier.
 • Granska lämplighet av Era föreslagna objekt.
 • Granska att föreslagen kontrollant är lämplig.
 • Granska Er inskickade dokumentation av utfört objekt på arbetsplats.
 • Rätta inskickat teoretiskt prov.
 • Övervaka och organisera praktiskt prov i lokal för Mästarkandidat.
 • Bedöma praktiskt prov i lokal.
 • Sammanställa allt för vidare bedömning av Hantverksstiftelsen som också är utställare av brev.

Webbanmälan om Mästarbrev Muraryrket

 • Sökandes Personuppgifter

 • Telefonnummer som du kan nås på (utan mellanslag och bindestreck)
 • Kunskaps- och erfarenhetskrav

  Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
 • Max filstorlek: 1 GB.
 • Utdelning

 • Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv ”HEM” om du önskar det hem i brevlådan. (För utdelning i Stockholms statshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma, som du som Gesäll bekostar.)

Kontaktpersoner Gesäll & Mästare

Anders Drakes

Drak Anders AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator och Kansli

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!