Gesällbrev

Stipendieprogram i Mur & Putsföretagen

Gesällbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av muraryrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Detta är reglerat i förordning samt lag om ”mästarbrev för hantverkare”.
Brev utställs av Sveriges Hantverksråd med kansli Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand vilka även kan återkalla Mästarbrev i de fall innehavare anses olämplig enligt lag och förordning ovan.
Organisation som ansvarar för administration av teoretiska och praktiska prov är Mur & Putsföretagen – Branschföreningen för murat och putsat byggande inom Sveriges Byggindustrier.

 

Organisation för genomförande av Gesällbrev för yrkesgruppen Murare
Berörda organisationer:

• Mur & Putsföretagen – övergripande ansvarig för underhåll av handlingar samt genomförande av praktiska och teoretiska prov.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand – ansvarar för kansliet som administrerar och delar ut alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.

Anmäl dig i nedan formulär (scrolla ner på sidan) – Gesällprov startar vi kontinuerligt.

Alternativt ladda ner, skriv ut och skicka in till oss här

Intervju med Roger Seaton Berg - murare med Gesällbrev.

Intervju med Roger Seaton Berg, berättar om muraryrket, utbildningar, att ta gesällbrev, anställningsmöjligheter och gemenskapen från att arbeta i murarlag och få skapa med händerna, ett hantverk att vara stolt över.

Vanliga frågor & svar

Gesällprov är frivilligt.

Arbetsgivare bör vid anställning informera om möjligheterna samt ge förutsättningar till brett kunnande för de som har intresse att utföra prov för Gesällbrev.

Brevet har både har en praktisk och en teoretisk del och innehåller prov och frågor i murning och putsning. Varje del poängsätts med betygsskala 1 – 5.

Proven ska kunna anordnas så nära den sökandes hemort som möjligt, arbetsgivare uppmanas att medverka och underlätta för detta. Proven bedöms av två kunniga yrkesutövare som utses av branschen. Bedömning ska utföras under eller snarast möjligt efter avslutat arbete/prov. En granskare som är utsedd av Mur & Putsföretagen gör helhetsbedömning och betygsätter.

 

Läs mer information från Sveriges Hantverksråd

Kunskaps- och erfarenhetskrav, någon av nedan punkter:

• Yrkesutbildning bygglinjen, lärlingsbok ska finnas (Yrkesbevis – Lärlingen samlar arbetsmånader under kvalificeringstid för ett minimum av 30 månader)

• Traditionell lärlingsutbildning, lärlingsbok ska finnas (Yrkesbevis – Lärlingen samlar arbetsmånader under kvalificeringstid för ett minimum av 30 månader)

• Lång erfarenhet utan utbildning – ska styrkas och bedömas av branschen

• Annan utbildning/erfarenhet – valideras av branschen i varje enskilt fall
• Utländsk yrkesutbildning

Gesällprov består av följande delar:

• Eget objekt, ska innehålla minst 5 moment, kan vara utfört som prov alternativt ordinarie arbete till kund. Kan vara dokumenterat i handlingar och bilder av referensgiven godkänd yrkesman. Alternativt utfört under överinseende av branschorganisationen godkänd Kontrollant.

• Praktiskt prov i provlokal alternativt som arbete till kund. Ska innehålla minst 5 moment och utföras under överinseende av branschorganisationen godkänd granskare.

• Teoretiskt prov om 30 frågor. Svarsalternativ ska utföras på tid och under kontroll av Kontrollant. 70% av frågorna måste vara rätt besvarade, möjlighet att göra om provet. (max 3 försök)

Eget objekt ska utföras av sökande ensam, eventuell handräckning kan godkännas. Praktiskt prov och eget objekt kan innefatta murning och/eller putsning. Generellt bedöms även att arbeta på säkert sätt, ordning på arbetsplats, städ m.m.

Som förberedande uppgift inför avläggande av prov bör sökande förutom de krav på bakgrund som tecknats tidigare försäkra sig om god kännedom i olika leverantörers material.

Förbered Er på att både murning och putsning även gäller teoretiska frågorna. Kunskap från litteratur som ”Rätt Murat & Putsat” från Svensk Byggtjänst och ”Undvik Misstag i Murat & Putsat byggande”, en handbok från BI, är att rekommendera.

En kontrollant är en utvald person på det företag som kandidat arbetar på och utsedd av företaget. Alternativt utsedd av Mur & Putsföretagen.
Kontrollant skickar in CV på sig själv med uppgift om: Personnummer, namn, adress, telefon, antal år i yrket,
referensperson med telefonnummer, 5 referensobjekt där, kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra, från början till slut av projekten, steg för steg i dokumentationen. CV kan postas eller mejlas till Mur & Putsföretagens kansli.

Kontrollants uppgift:
Övervaka, dokumentera samt med ord utvärdera kandidat och färdighet. Riktlinjer för det arbetet kommer att översändas så snart kontrollant är inrapporterad enligt ovan. Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

En granskar är en person utsedd av Mur & Putsföretagen.

Den som vill bli granskare ska skicka in CV på sig själv med uppgift om: Personnummer, Namn, Adress, Telefon, Antal år i yrket, Referensperson med telefonnummer, 5 referensobjekt där kontrollant själv medverkat, fotodokumentation går bra, från början till slut av projekten, steg för steg i dokumentationen.

CV kan postas eller mejlas till Mur & Putsföretagens kansli.
Granska inskickade uppgifter om föreslagen kandidat uppfyller kriterier.

Granska lämplighet av Era föreslagna objekt.
Granska att föreslagen kontrollant är lämplig.
Granska Er inskickade dokumentation av utfört objekt på arbetsplats.

Rätta inskickat teoretiskt prov.

Övervaka och organisera praktiskt prov i lokal för gesällkandidat.
Bedöma praktiskt prov i lokal.
Sammanställa allt för vidare bedömning av Hantverksstiftelsen som också är utställare av brev.
Likaså meddelas ekonomisk ersättning för insats.

Den generella statusen mellan 1950 till nu är: 27 stycken som genomfört och blivit gesäller i muraryrket.

Ansökan till Gesällbrev Muraryrket

  • Sökandes Personuppgifter

  • Fyll i här test
  • Telefonnummer som du kan nås på (utan mellanslag och bindestreck)
  • Kunskaps- och erfarenhetskrav

    Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
  • Max filstorlek: 128 MB.
  • Utdelning

  • Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv ”HEM” om du önskar det hem i brevlådan. (För utdelning i Stockholms statshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma, som du som Gesäll bekostar.)

Intervju med Björn Jernebring - murare med Gesällbrev.

Intervju med Björn Jernebring, berättar om muraryrket, utbildningar, att ta gesällbrev, anställningsmöjligheter och gemenskapen från att arbeta i murarlag och få skapa med händerna, ett hantverk att vara stolt över.

Kontaktpersoner Gesäll- & Mästarbrev

Anders Drakes

Drak Anders AB

Utskott gesäll och mästarbrev

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB

Utskott gesäll och mästarbrev