Gesällbrev

Stipendieprogram i Mur & Putsföretagen

Gesällbrev ska kunna erhållas av yrkespersoner som har genuint intresse av muraryrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

Detta är reglerat i förordning samt lag om ”mästarbrev för hantverkare”.
Brev utställs av Sveriges Hantverksråd med kansli Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand vilka även kan återkalla Mästarbrev i de fall innehavare anses olämplig enligt lag och förordning ovan.
Organisation som ansvarar för administration av teoretiska och praktiska prov är Mur & Putsföretagen – Branschföreningen för murat och putsat byggande inom Sveriges Byggindustrier.

 

Organisation för genomförande av Gesällbrev för yrkesgruppen Murare
Berörda organisationer:

• Mur & Putsföretagen – övergripande ansvarig för underhåll av handlingar samt genomförande av praktiska och teoretiska prov.

Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand – ansvarar för kansliet som administrerar och delar ut alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige.

Anmäl dig i nedan formulär (scrolla ner på sidan) – Gesällprov startar vi kontinuerligt.

Alternativt ladda ner, skriv ut och skicka in till oss här

Intervju med Roger Seaton Berg - murare med Gesällbrev.

Intervju med Roger Seaton Berg, berättar om muraryrket, utbildningar, att ta gesällbrev, anställningsmöjligheter och gemenskapen från att arbeta i murarlag och få skapa med händerna, ett hantverk att vara stolt över.

Vanliga frågor & svar

Gesällprov är frivilligt.

Arbetsgivare bör vid anställning informera om möjligheterna samt ge förutsättningar till brett kunnande för de som har intresse att utföra prov för Gesällbrev.

Brevet har både har en praktisk och en teoretisk del och innehåller prov och frågor i murning och putsning. Du blir där godkänd eller icke godkänd.

Proven ska kunna anordnas så nära den sökandes hemort som möjligt, arbetsgivare uppmanas att medverka och underlätta för detta. Proven bedöms av två kunniga yrkesutövare som utses av branschen. Bedömning ska utföras under eller snarast möjligt efter avslutat arbete/prov. En granskare som är utsedd av Mur & Putsföretagen gör helhetsbedömning och betygsätter.

 

Läs mer information från Sveriges Hantverksråd

Kunskaps- och erfarenhetskrav, någon av nedan punkter:

• Yrkesbevis skall finnas + efter utfärdat yrkesbevis skall man ha arbetat i yrket minst 2 år.

• Lång erfarenhet utan utbildning – ska styrkas och bedömas av branschen

• Annan utbildning/erfarenhet – valideras av branschen i varje enskilt fall
• Utländsk yrkesutbildning

Gesällprov består av följande delar:

• Eget objekt, ska innehålla minst 5 moment, kan vara utfört i provlokal alternativt ordinarie arbete hos kund.
Ska vara dokumenterat i handlingar och bilder av referensgiven godkänd yrkesman/arbetsgivare. Alternativt utfört under överinseende av branschorganisationen godkänd Kontrollant.

• Teoretiskt prov om 30 frågor. Svarsalternativ ska utföras på tid och under kontroll av Kontrollant. 70% av frågorna måste vara rätt besvarade, möjlighet att göra om provet. (max 3 försök)

Eget objekt ska utföras av sökande ensam, eventuell handräckning kan godkännas. Praktiskt prov och eget objekt kan innefatta murning och/eller putsning. Generellt bedöms även att arbeta på säkert sätt, ordning på arbetsplats, städ m.m.

Som förberedelse se till att du läst på och har god kännedom om olika leverantörers material och system.

Förbered dej på att frågorna innehåller både murning och putsning. Svaren kan du bl.a. hitta i boken ”Rätt Murat & Putsat” som kommer skickas till dig när du ansökt om gesällbrev.

Övervakar, dokumenterar arbetet samt med ord utvärderar sökandes färdigheter. Riktlinjer för det arbetet kommer att översändas så snart kontrollant är inrapporterad till Mur & Putsföretagen.

Den generella statusen mellan 1950 till nu är: 27 stycken som genomfört och blivit gesäller i muraryrket.

Ansökan till Gesällbrev Muraryrket

  • Sökandes Personuppgifter

  • Telefonnummer som du kan nås på (utan mellanslag och bindestreck)
  • Kunskaps- och erfarenhetskrav

    Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverks- lärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
  • Max filstorlek: 128 MB.
  • Utdelning

  • Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv ”HEM” om du önskar det hem i brevlådan. (För utdelning i Stockholms statshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma, som du som Gesäll bekostar.)

Intervju med Björn Jernebring - murare med Gesällbrev.

Intervju med Björn Jernebring, berättar om muraryrket, utbildningar, att ta gesällbrev, anställningsmöjligheter och gemenskapen från att arbeta i murarlag och få skapa med händerna, ett hantverk att vara stolt över.

Kontaktpersoner Gesäll- & Mästarbrev

Anders Drakes

Drak Anders AB

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator

Per Hallgren

Puts & Plattsättnings AB

Ronnie Stjärnvind

Wienerberger AB

Stefan Kanda

Weber – Saint-Gobain Byggprodukter AB

Tomas Lööw

Puts & Plattsättnings AB

Utskott gesäll och mästarbrev