Certifierad fasadentreprenör

CFE - Utbildningsprogram i Mur & Putsföretagen. Våra entreprenörsföretag i Mur & Putsföretagen är certifierade fasadentreprenörer. När man anlitar en entreprenör som är medlem i Mur & Putsföretagen säkerställer man att utförandet görs av en entreprenör med dokumenterad yrkeskompetens och erfarenhet.

Detta innehåller digitala Grundkurs CFE:

 

Hantverket i nutida och historiskt perspektiv
Hur murningshantverket uppstod för ca 10 000 år sedan och utvecklades under historiens gång in i nutid

Murverkets material
En genomgång av de olika murverksmaterialen, tegel, lättklinker, lättbetong, mur-och putsbruk, råvaror, tillverkningsprocess, egenskaper

Murverks hållfasthet och bärförmåga
En översiktlig behandling av konstruktiva verkningssätt och egenskaper

Byggnadsfysikalisk sammansättning av murverkskonstruktioner
Grundläggande byggnadsfysik för främst ytterväggar kombinerat med dess tillämpningar i praktisk byggnadsteknik för ytterväggar med murverkskonstruktioner; tegelfasader med bakmur av stenmaterial respektive tegel i kombination med regelstommar, putsade murverksfasader

Det är viktigt att
En genomgång av viktiga hantverksaspekter vid murnings- och putsningsarbeten

Reparation av murade fasader med korrosionsskador
Tekniska aspekter och hantverket kring renovering av tegelfasader från efterkrigstiden med skador pga. rostande armering och bristande kramling

Materialitet, tektonik och autenticitet
Ett föreläsningspass om samspelet mellan konstruktion/byggnadsteknik, hantverk och arkitektur

Tegelbyggandets ursprung och utveckling
En historisk påbyggnad från CFE 1, där framställningen bl.a. kompletteras med hur murningshantverket utvecklades i Sverige. Fullmurar, kanalmurar, skalmurar, reparationsaspekter avseende äldre murverk, hållfasthetsprovning, olika förband och deras uppbyggnad, principer för måttsättning

Murverks hållfasthet och bärförmåga
Mer om olika konstruktiva verkningssätt, balkverkan, skillnad mellan skiv- och plattverkan, lokalt tryck respektive knäckning. Valvverkan i olika typer av valv, kärngräns, sprickbildning i valv, uppsprickningsfenomen i skalmurverk vid stora öppningar, nya typer av kramlor, erfarenheter från ny utgåva av ”Reparation av murade fasader med korrosionsskador

Murverkskonstruktioner – byggnadsfysikalisk utformning
Värmetransportmekanismer i material, U-värden, värmetröghet i tunga stommar, fukttransportmekanismer i olika typer av material och tillämpat i murverkskonstruktioner. Principiellt om ångtäthet och lufttäthet. Byggtekniska detaljlösningar med erfarenheter från ny utgåva av Undvik misstag i murat och putsat byggande.

Materiallära; mur- och putsbruk
Genomgång av olika tillgängliga mineralisk brukstyper, brukets komponenter, ballastens kornstorleksfördelning, icke hydrauliska respektive hydrauliska bindemedel, vattnet, gipsbruk, luftkalkbruk, hydrauliskt kalkbruk, cementbruk, KC-bruk, murcementbruk, råvaror vid tillverkning, tillverkningsprocesserna, egenskaper-likheter och skillnader, det färska bruket och det hårdnade bruket, hantverksaspekter och tekniska funktionsaspekter

Utförande av puts

Video om listdragning
Instruktionsfilm om tillverkning och användning av släde vid puts på traditionellt murverk, producerad av Lars och Emil Adiels i samarbete med Bräckegymnasiet, Göteborg, på uppdrag av Mur & Putsföretagen.

Skadefall ur nya utgåvan av Undvik misstag i murat och putsat byggande

Video om ädelputs
Instruktionsfilm om ädelputs, framtagen av Hantverkslaboratoriet, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, Mariestad

Tentamen: Efter varje avsnitt är ett obligatoriskt kunskapstest

 

 

Vanliga frågor & Svar

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag.
  • Säkerställa för beställaren att Mur & Putsföretagens medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda.
  • Garantera fortsatt kompetensutveckling i Mur & Putsföretagen.

 

Ja, all produktionspersonal inom Mur & Putsföretagens entreprenörs medlemsföretag skall ha genomfört Grundkurs CFE via ID06 databas.

Talande språk i filmerna är på svenska, men i texter finns följande val av språköversättningar:

albanska, arabiska, engelska, polska, rumänska, serbiska, ryska

För att erhålla behörighet fordras:

  • att huvuddelen av personalen har genomgått Mur & Putsföretagens utbildningsprogram för certifierad fasad entreprenör, CFE – putsning/murning.
  • att minst en person i arbetsledningen ska ha genomgått Mur & Putsföretagens kurs Murning och putsning klass 1.
  • att merparten av murare/putsare i företaget har relevanta yrkesbevis.
  • att såväl hantverkare som arbetsledning har genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och materialtillverkare.

Förutom detta vet du att företaget genom sitt medlemskap i Mur & Putsföretagen är ett specialistföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal. Du vet att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som ställs på ett företag som är medlem i Sveriges Byggindustrier och du vet att företaget har kollektivavtal.

Utbildningarna inom CFE och Klass 1 Murning och putsning har tagits fram och genomförs av oberoende sakkunniga, på uppdrag av Mur & Putsföretagen.

De hantverkare som genomgått grundkurs CFE får ett kursintyg via mail.

Kursen är personlig och måste uppdateras var femte år.

Nej, Grundkurs CFE är personlig (måste uppdateras var femte år).

Utbildningsprogram i Mur & Putsföretagen

CFE
Murning och putsning klass 1

Frågor och anmälan
För vidare information och anmälan kontakta kansli.

Till utbildningsportalen

Kontaktperson utbildningar & stipendier inom Mur & Putsföretagen

Anna Adestam

Mur & Putsföretagen

Marknadskoordinator