”Klimatdeklarationer blir feltänkta”

Viktigt att införa gränsvärden för hela livscykeln och att den ska vara/är längre än 50 år!

 

Mur & Putsföretagens vd Johan Onno har i dagarna deltagit i och undertecknat artikeln ”Klimatdeklarationer blir feltänkta” tillsammans med  ytterligare 11 branschorganisationer; Veronica Koutny Sochman, Swedisol; Björn Åstedt, SBI Stålbyggnadsinstitutet; Britta Permats, Svensk Ventilation; Ellen Einebrant, Återvinningsindustrierna; Anita Hagelin, Plåt- och Ventföretagen; Jonny Hellman, VVS-Fabrikanterna; Malin Löfsjögård, Svensk Betong; Mårten Sohlman, SBMI; Sveriges Bergmaterialindustri; Ola Månsson, Installatörsföretagen; Olof Holmer, Kemisk Tekniska Företagen; Pia Voutilaine, Scandinavian Copper Development Association.

Läs artikel på Svenska Dagbladet