Jönköpings Posten – Brist på murare – risk för eftersatt underhåll i Jönköping

Bristen på utbildade murare i Jönköping och i övriga Sverige är akut. På sikt är detta ett hot mot byggande av nya hus och bostäder med fasader som har lång livslängd och inte minst mot arbetet med att renovera och underhålla alla de befintliga fasader som behöver underhållas i kommunen.

Foto: Daniel Engvall

Läs mer här