Vad är en hållbar fasad för dig?

Vi ser det som en viktig uppgift att verka för att stadsmiljöer blir byggda och bibehålls med hållbara fasader.

 

Med funktionella fastigheter som är anpassade efter den växande befolkningens behov kombinerat med estetisk design i det offentliga stadsrummet. Gemensamt minskar vi miljöpåverkan med material som tegel och puts på lång sikt.

En hållbar fasad är vacker längre.

 

Kontakta oss gärna