Historia

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Teknik och material har förändrats men murarens hantverksskicklighet är lika viktig då som nu.

1966 bildades SPEF som då kallades Svenska Putsentreprenörsföreningen. Putsat byggande mötte stora förändringar vid den här tiden, bland annat introducerades mekaniskt putsande (dvs, påförsel av puts med hjälp av maskinell kraft). Av dåtidens ca 90 företag i branschen anslöt sig 30-talet företag till föreningen. Här nedan listas viktiga årtal i föreningens historia:

1967 ansluts föreningen till Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen.

1968 kolletiv anslutning av medlemsföretagen till Sveriges Industriförbund.

1971 inledes samarbete med svenska byggmaterialindustrin med representanter från lättbetong-, kalksten-, tegel- puts- och murbruksindustrin.

1972 bildades den tekniska kommittén inom SPEF.

1976 inleder SPEF och FMB (Föreningen för Murat Byggande) ett större samarbete för marknadskampanjer för murat och putsat byggande.

1977 sluts ett samarbetsavtal mellan putsleverantören Ernström & Co och SPEF, om den nya metoden med tilläggsisolering och puts, den s k ”Serporock-metoden”.

1980 genomför FMB en utbildning (Ansvarig arbetsledare för murning, klass 1) i Norrtälje med ett sådant gott resultat att nära nog alla medlemsföretag i SPEF innehar utbildningen.

198284 påbörjar den danska branschorganisationen och SPEF ett lärlingsutbyte med gott resultat.

1986 SPEF medlemmars kollektivanslutning till Svenska Byggnadsentreprenörsföreningen (SBEF) upphör. SBEF går samman med Byggförbundet och ändrar namn till Byggentreprenörerna.

1999 SPEF logotype lanseras.

2000 En ny hemsida lanserades.

2002 SPEF tar fram egen standard för ID-kort.

2003 En KMA-Plan (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) färdigställs och föreningen köper rättigheterna till Mur 90 (en handbok framtagen som läromedel) av MPI (Murat putsat , materialleverantörernas förening).

2005 SPEF introducerar en ny lärobok; Rätt murat och putsat.

2008 Lansering av mindre handbok; Rätt Från Början – Murat och putsat 2008.

2009 Medlemsföretagen måste ha kompetens enl Murning och Putsning Klass 1. De måste också ansluta sig till ID 06. Tema för Årsmötet var ”fuktdebatten”. Engagerande och livlig debatt om den sk tunnputs och hur vi hanterar eventuella problem.

2010 Begreppet CFE, Certifierad Fasad Entreprenör införs.

2011 Vår lilla tryckta matrikel går ur tiden, ersätts nu av nätet och av en app. Nytryck och redigering av vår bok ”Rätt Murat Rätt Putsat” Den 2-4 september har vi 45 års jubileums på Kolmårdens Djurpark.

2012 SPEF ställer tillsammans med leverantörerna ut på Nordbygg.
15 företag erhåller CFE-diplom på årsmötet, över 300 personer har utbildats.

2013 Enstegstätade Fasader börjar på allvar diskuteras för första gången på årsmötet i Sundbyholm. Föreningen bestämmer sig omedelbart för att ta tag i problemet.
Arbetet med Statens Fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet skjuter fart. Målsättning hur kan vi höja hantverkskompetensen.

2014 De första Gesäll- och Mästarbreven delas ut. Den första utbildningen i CBE, certifierad Betong Entreprenör genomförs. 50 företag och 1 200 anställda har nu genomfört CFE-utbildningen.

2015 En enig stämma beslutar sig för att satsa på Projektet Säker Fasad.
På Cirkus i Stockholm delas Årets fasad ut för första gången. Priset är öppet och omfattar alla fasader delas detta år ut till Puts & Plattsättnings AB.

2016 Årets fasadpris delas ut till Malmö Live och Kvarteret Japanen, Halmstad.
Den 3 september firas 50-års jubileum på Stockholms Stadshus.

2017 Årets fasadpris delas ut till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
Johan Onno blir VD för SPEF.

2018 SPEF anordnar Fasadforum för första gången – en arena och mötesplats för kompetensutveckling och nätverk om fasader!

2020 SPEF byter namn till Mur & Putsföretagen.