Historien sitter i fasaden

Både tegel och puts har använts i olika former i tusentals år. Låt oss inspireras av historien som sitter i fasaden.

 

Redan under antiken började man utveckla vad man idag kan anse som putsens ”föregångare”. Vanligtvis använde man puts för att skydda och snygga till byggnader som var byggda med natursten, tegel eller timmerväggar. 

I Romarriket ca 800 år före Kristus var tegel ett mycket populärt material som så småningom även spred sig norrut. I södra Tyskland anammade man det nya materialet snabbt, men det tog desto längre tid för oss i Skandinavien att förstå charmen och nyttan med tegel. Roskilde kyrka som byggdes på 1170-talet är troligtvis Skandinaviens första tegelbyggnad. Några decennier senare gjorde tegel sitt stora genombrott i Sverige. Det var när katedralen Uppsala domkyrka byggdes i sin gotiska stil.

Först då blev materialet standard för många andra kyrkor runt om i socknarna i vårt avlånga land. Något senare blev även slott byggda i tegel, som till exempel Trolleholm slott, ett av Sveriges vackraste slott som är beläget i Skåne.

På 1600-talet byggdes även privatbostäder i tegel och i Göteborgs södra hamn finns ett bra exempel i Residenset, även kallar Torstensonska palatset, eller Kungshuset som är byggt i holländsk renässansstil.

Under 1930-talet förfinades putstekniken och fick sig en skjuts i popularitet när funktionalismen satte sina stora avtryck i stadsbilden.

”Funkis” som även denna byggstil kallas i folkmun, är fortfarande en mycket populär byggstil med sin karaktär av släta, ljusa, putsade och odekorerade fasader, ofta platta tak och volymer uppbyggda av grundläggande geometriska former.

Kontakta oss gärna