Hejdå SPEF – hej Mur & Putsföretagen

Branschföreningen för murat och putsat byggande – SPEF – byter namn till Mur & Putsföretagen.

SPEF är bland annat känt för att årligen arrangera tävlingen Årets fasad i samband med Fasadforum. Nu vill Mur & Putsföretagen ta en större plats i debatten gällande fasadmaterial och lyfta alla de fördelar som murat och putsat har med fokus på ett långsiktigt hållbart och estetiskt byggande

– Det är viktigt att marknaden har alla fakta i frågor som rör val av fasadmaterial och det är därför hög tid för Mur & Putsföretagen att föra sin talan, säger Per Hallgren, ordförande för branschföreningen.

I det arbetet är det viktigt med en tydlig avsändare och därför ligger namnbytet helt rätt i tiden.

– Det nya namnet är tydligt och leder tankarna till vad våra medlemsföretag arbetar med. Det känns fantastiskt bra, säger Johan Onno, VD på Mur & Putsföretagen.

Mur & Putsföretagen bildades 1966 för att samla mur- och putsentreprenörer. Sedan ett par år är även leverantörer och återförsäljare medlemmar. Föreningen är rikstäckande och representerar ett 90-tal medlemsföretag. Samtliga entreprenörer i Mur & Putsföretagen är också medlemmar i Byggföretagen.