Hej Murare!

Nu är det dags att söka stipendiet inför 2021!

Är du intresserad av ditt hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, sök Kulturhantverksstipendiet!
Två veckor då man som stipendiat får lära sig mer om kvalificerat puts- & murningsarbete på kulturbyggnader. Det ger också en möjlighet att ingå i ett nätverk med tidigare utsedda Kulturhantverksstipendiater.

Ansökan till stipendiet görs på kulturhantverkets hemsida där du också kan läsa mer om de kriterier som gäller för stipendiet.

Om Kulturhantverksstipendiet

Bakom Kulturhantverksstipendiet står Reinhold Gustafssons Stiftelse genom Murmestare Embetet i Stockholm, Mur & Putsföretagen, Statens fastighetsverk, Hantverkslaboratoriet, Stadsholmen och Svenska kyrkan.

När kulturhantverksstipendiet delades ut för första gången 2015 var ett av syftena att ge erfarna murare en chans till utveckling. Reinhold Gustafssons Stiftelse under Murmestare Embetet i Stockholm var en av initiativtagarna till stipendiet. Nu fem år senare börjar stipendiet sätta sig på marknaden vilket är glädjande. Varje år har vi kunnat ge ett antal skickliga hantverkare hjälp att förkovra sig i muraryrket och intresset växer hela tiden. Det känns också roligt att se att gruppen runt stipendiet ser ut att
stå stark inför framtiden.