Hedersledamot Bertil Tunbratt har lämnat oss

Bertil, född den 8 oktober 1946 har dessvärre avlidit den 17 juli.

Han arbetade under åren 1965-83 som ingenjör på både Kullenbergs och BSAB. Han startade och drev därefter Puts och Mur AB 1983-2011. Här arbetade Bertil mycket med dåvarande SPEF:s tekniska frågor. Förutom styrelsearbete var han på branschföreningens uppdrag ansvarig för Hus AMA och SP:s utredning om enstegstätade regelväggar samt internationella normer som CEN, JWG och TK 245. Under sina sista år arbetade Bertil som konsult och framförallt med kontroll och utredningar inom murat och putsat byggande. Mur & Putsföretagen skänker pengar till barncancerfonden i Bertils minne. Han kommer saknas oss.