Härlig entusiasm och fint samarbete mellan elever och murare under praktisk murning i Göteborg.

Så roligt att se entusiasmen och det fina samarbetet mellan elever och murare under dagarna, när ca 100 studenter från CTH Arkitektur årskurs 2 i Göteborg fick möjligheten att prova på förbands- och valvmurning.

sdf
Syftet är att ge studenterna en känsla för både hantverket och materialen bruk och tegel.
g
Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät kreativiteten och fantasin flöda, testade och provade på olika sätt.
gpj
Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt de medlemsföretag som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig:
söfk
Byggrex/ Olofsson Mur & Puts – kurslokal, förberedelser,  handledande murare dag 1
Glose Murning & Puts AB  – handledande murare dag 2
Frillesås Mur & Puts,  handledande murare dag 3
Tegelmäster – tegelsten
Fasadgruppen – valvformar.
Finja – murbruk och planblandare
Derome –  reglar, verktyg och diverse utrustning
Brukspecialisten  – container med återbruk av teglet.
Beijer  – skyddskor
KGC Verktyg & Maskiner AB –  diverse verktyg