Här är de nominerade till Årets Fasad 2021

Det är sjunde året som priset delas ut och nu är det klart vilka bidrag som är nominerade till finalomgången av Årets Fasad. Av alla fantastiska bidrag valde juryn att nominera sex stycken till en slutomgång. Tre stycken i kategorin nybyggnation och tre stycken i kategorin renovering/restaurering. Dessa presenteras nedan.

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Putsföretagen – branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingen syftar till att uppmärksamma byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande, hållbara fasader och byggnader.

 

DE NOMINERADE BIDRAGEN ÄR (utan inbördes ordning)

Nybyggnation:

• Gårdsbyggnad för Länsförsäkringar i Halmstad

Byggherre: 
Länsförsäkringar i Halland
Arkitekt:
 Fredblad arkitekter
Entreprenadform:
 Utförandeentreprenad
Byggentreprenör: 
ByggSjögren AB
Fasadentreprenör: 
Bygg RBA Roberts bygg och anläggnings AB
Fasadsnickerier:
 Nyebro Snickerifabrik AB

• Humanistiska fakulteten, Renströmsparken i Göteborg

Byggherre: Akademiska Hus AB, Göteborg
Arkitekt:
 KUB arkitekter
Entreprenadform:
 Generalentreprenad i samverkan
Byggentreprenör: 
NCC Bygg
Fasadentreprenör: 
Strängbetong samt Fasadsystem i Borås (stålpartier och dörrar)


• Lindholmens tekniska gymnasium

Byggherre: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad
Arkitekt:
 KUB arkitekter
Entreprenadform:
 Totalentreprenad i samverkan
Byggentreprenör:
 Betonmast Sverige AB
Fasadentreprenör:
 Strängbetong

Renovering:

 Kvarteret Gnistan 2, Stockholm

Byggherre: Lundberg Blom & Co, HB
Arkitekt: 
AIX Arkitekter AB
Entreprenadform:
 Generalentreprenad
Byggentreprenör: 
Puts & Tegel
Fasadentreprenör:
 Puts & Tegel

• Lokattens trappor, Stockholm

Byggherre: Stockholms Stad
Ursprunglig arkitekt:
 Axel Anderberg
Entreprenadform: 
Utförandeentreprenad i samverkan
Byggentreprenör:
Sh bygg, sten och anläggning AB
Fasadentreprenör:
 Puts & Plattsättnings AB

 Gamla Tullhuset i Norrköping

Byggherre: Spinnhuset Fastighets AB
Arkitekt: 
Millimeter Arkitekter
Byggnadsantikvariskt sakkunnig: Fredriksson arkitektkontor AB
Entreprenadform:
 Delad entreprenad
Byggentreprenör: 
Sefab
Fasadentreprenör: 
Åby Fasad

JURY
För att säkerställa att alla bidrag får en objektiv bedömning är juryn sammansatt av branschexperter från olika områden. Juryn består av branschexperter och de har bedömt efter kriterierna, gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation och utförande/hantverk.

I juryn sitter Malin Pappila, arkitekt, ÅWL Arkitekter, Roger Pohjanen, senior rådgivare, Riksbyggen, Catherina Fored, arkitekt, vd HSB Norra Stor-Stockholm, Per-Anders Johansson, arkitekt, konsult, specialist kulturbyggnader, Roger Blomqvist, elingenjör företräder Byggbransch-föreningarna i Sverige, Gino Carinci, fasad entreprenör och grundare till Åby Fasad AB och Johan Onno, civilingenjör, KTH, vd Mur & Putsföretagen.

PRISUTDELNING
Av de nominerade bidragen kommer två vinnare att tillkännages, en i varje kategori, den 11 november i Stockholm. Med hänsyn till riktlinjer och allas välbefinnande kommer vi i år endast ha ett fåtal personer på plats och istället sända prisutdelningen digitalt direkt efter Fasadforum. Mer information kommer att finns på murochputsforetagen.org

Fasadforum är Mur & Putsföretagens arena för nätverk och kunskap kring fasader med högintressant program och normala år även ett värdefullt mingel med branschens entreprenörer, leverantörer, arkitekter och byggherrar.


Mur & Putsföretagen är den rikstäckande branschföreningen för murat och putsat byggande i Sverige med drygt nittio medlemsföretag över hela landet, både entreprenörer och leverantörer/återförsäljare. Gemensamt är att man utför och levererar material till puts- och murningsarbeten.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Onno, vd, Tel: 0704-66 81 04, E-post: johan@murochputsforetagen.org

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!