Grundutbildning CFE nu digital!

SPEFs grundutbildning CFE – murning och putsning har fram till i början av året varit en lärarledd endagskurs för SPEFs medlemsföretag. Nu har vi sjösatt den digitala utbildningen!

Nu har vi även öppnat upp utbildningen till det lärarnätverk vi har på gymnasiernas byggprogram, då det behövdes mer material för deras distansutbildning för eleverna. Dessutom har studerande på KTH fått samma chans.

Ett sätt för oss att förmedla kunskap och investera i kompetensförsörjning inom muraryrket.