För dig som är utbildningsansvarig

Hej, den här sidan är till för dig som är utbildningsansvarig på ditt företag. Här finns du FAQ:er, lathundar m.m.

ID06 Portal PDF, lathund till din kollega när de får ”Error (unauthorized): Unauthorized access. A miss in matching!” på inloggningen.

 

 

 

 

Fick du svar på din fråga, om inte?

Kontakta här