Fint samarbete och entusiasm mellan elever och murare under praktisk murning i Stockholm

Så roligt att se det fina samarbetet och entusiasmen mellan elever och murare, när drygt 100 studenter från KTH Arkitektur årskurs 1 i Stockholm fick möjligheten att prova på förbands- och valvmurning.

 

Syftet är att ge studenterna en känsla för både hantverket och materialen bruk och tegel.

Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät kreativiteten och fantasin flöda, testade och provade på olika sätt.

Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt de medlemsföretag som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig:

• Beijer för lån av kurslokal och material
• Entreprenörer är: Puts & tegel, Morneon Stockholm, TP Mur & Puts, Valvet Fasad, SEHED Tresson
• Fasadgruppen valvmallar.
• KGC arbetsmaterial
• Wienerberger tegelsten
• Weber murbruk

 

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen