Fasadgruppen förvärvar Karlaplans Plåtslageri

Fasadgruppen går in i nytt segment och förvärvar Karlaplans Plåtslageri

Fasadgruppen har förvärvat Karlaplans Plåtslageri AB i Stockholm och stärker därmed sitt kunderbjudande med en helhetspartner inom plåt och tätskiktsarbeten. Karlaplans Plåtslageri arbetar med de flesta typer av utvändiga plåt och tätskiktsmaterial på tak, fasader, terrasser och gårdar.

Karlaplans Plåtslageri AB startades 1965 av Karl Åke Illerfelt. Till en början drevs verksamheten som ett mindre enmansföretag som sedan i kontrollerad takt expanderat. I dag har företaget ett 60-tal anställda och omsätter cirka 125 miljoner kronor på årsbasis. VD är Andreas Illerfelt.

Karlaplans Plåt är specialister inom takrenoveringsarbeten på innerstadsfastigheter och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, men har samtidigt kompetens och resurser att utföra tätskiktsentreprenader med bitumen och olika typer av dukmaterial i samband med både renovering och nyproduktion.

Karlaplans Plåtslageri erbjuder även arbeten i sömsvetsad rostfri plåt och totalentreprenader i samband med uppförande av takterrasser samt kundanpassade helhetslösningar i form av takservice och skottningsavtal.

”Med Karlaplans Plåtslageri expanderar Fasadgruppen och går in i ett nytt affärssegment. Inom företaget finns en lång och gedigen erfarenhet av plåt och tak som är relevant i de flesta fasadarbetena vi gör. Karlaplans Plåtslageri kompletterar övriga bolag i koncernen väl och vi kommer nu kunna erbjuda kunden ett ännu bredare utbud av tjänster, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen”.

Läs mer här