Fasadgruppen – expanderar till Danmark

Milstolpe för Fasadgruppen – expanderar till Danmark och når en miljard i omsättning

Fasadgruppen förvärvar P. Andersen & Søn i Danmark och bildar därmed Nordens största fasadkoncern. P. Andersen & Søn Entreprise A/S är Fasadgruppens första förvärv utanför Sverige. I och med förvärvet passerar även koncernen en miljard i omsättning.

Fasadgruppen finns sedan tidigare representerat i hela Sverige och driver aktivt konsolideringen av branschen. Nordisk expansion är en viktig komponent i tillväxtstrategin och genom förvärvet av P. Andersen & Søn etableras koncernen i Danmark. P. Andersen & Søn grundades 1946 och har idag cirka 30 anställda.

– Med förvärvet av P. Andersen & Søn går vi in på en ny geografisk marknad och etablerar Fasadgruppen i Danmark. P. Andersen & Søn är ett bolag med stark lokalanknytning som utgör en bra grund för vidare expansion i Danmark. Bolaget har uppvisat en stabil lönsamhet under många år och har långa kundrelationer, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen.

Läs hela pressmeddelandet här