Fasadforum – 22 november – del av SPEFs Fasaddagar

Tema: Vad håller över tid och vem avgör det?

Datum: 22 november

från kl 12:00 Registrering
13:00-17:45 – Föreläsningar
17:45-18:20 Mingel och bubbel i utställningen/minimässan
18:20- Buffémiddag i restaurangen Moderna muséet

Plats: Moderna muséet, Skeppsholmen Stockholm

Kostnad: Föreläsning och middag 650:-  (SPEF-medlemmar går gratis, 2 biljetter ingår/medlemsföretag)
Observera att din anmälan är bindande! Vid förhinder kan du kostnadsfritt överlåta din plats till en kollega.

Vid anmälan så accepterar jag att jag kan förekomma på eventuellt filmat material under Fasaddagarna samt att SPEF lagrar mina uppgifter under 1,5 år.

Läs här hur ni kan bli stödmedlem/medlem i SPEF – Branschföreningen för murat och putsat byggande.


Ej medlem – Anmäl dig nedan!!  (anmälan stängd)

   SPEF-medlem – Anmäl dig här  (anmälan stängd)

 

 

Program SPEFs Fasaddagarna/Fasadforum 22 november

från kl 12:00 Registrering

13:00-13:10 Inledning – Välkommen – JOHAN ONNO vd SPEF & TOMAS ALSMARKER, designchef BoKlok

13:10-13:40 Vad är hantverk och vad håller över tid?

 • TOMAS ALSMARKER, designchef BoKlok
 • INGRID WESTMAN, vd Friendly Building

13:40-14:30 Hur möter långsiktighet föränderlighet?

 • DAVID JOHANSSON, stadsutvecklingschef Balder
 • DANIEL MARKSTRÖM, regionchef Jernhusen
 • CATHERINA FORED, vd norra Storstockholm HSB

14:30-15:30 Kaffe och mingel/minimässa

15:30-15:50 Hur möter staden föränderlighet?

 • HENRIK NERLUND, kanslichef Skönhetsrådet

15:50-16:45 Arkitekturens roll i en alltmer föränderlig värld

 • NILS GUSTAFSSON FRECKE, arkitekt Brunnberg & Forshed
 • LOUISE MASRELIEZ, Arkitekt Marge Arkitektkontor, (preliminärt)
 • HENRIC MUNDE, chefsarkitekt Lindbäcks Bygg

16:45-17:00 Brand i Fasad – rätt från början

 • SPEFs Teknikexperter om det senaste inom projektet

17:00-17:20 Självklar enkelhet – ett vinnande koncept 

 • SVEN AHLENIUS, AIX Arkitekter berättar om Hållbarhetshuset, vinnare av Årets fasad 2018

17:20-17:45 Avslutning och information om Årets Fasadpriset 2019
Johan Onno & Tomas Alsmarker

17:45-18:20 Mingel och bubbel i utställningen/minimässan

18:20 – Buffémiddag i restaurangen Moderna muséet


Moderator: TOMAS ALSMARKER, DESIGNCHEF BOKLOK

Med en bakgrund som exempelvis affärsområdeschef på Tyréns och vd för Nyréns Arkitektkontor har Tomas nu som Designchef på BoKlok nya utmaningar med mycket intressanta erfarenheter i bagaget.

DANIEL MARKSTRÖM, REGIONCHEF STADSUTVECKLING JERNHUSEN
Arkitekt som redan under studietiden ansvarade för ombyggnaden av KTHs kårhus, senare bland annat projektchef för Swedbanks nya huvudkontor och nu på Jernhusen med överdäckning av centralstationen i Stockholm som nästa stora projekt.

HENRIK NERLUND, KANSLICHEF SKÖNHETSRÅDET STOCKHOLM
Henrik Nerlund är specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i efterkrigstidens bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han sekreterare och kanslichef för Rådet till skydd för Stockholms skönhet (Skönhetsrådet). Han har tidigare bl.a. varit vice ordförande i Skönhetsrådet och ledamot av Stockholms namnberedning.

NILS GUSTAFSSON FRECKE, ARKITEKT BRUNNBERG OCH FORSHED 
”Materialintegration på klassiskt vis – Nybyggnation i svensk storstad”
Med erfarenhet från arkitektkontor i Malmö och Kasper Salin-vinnaren Johannes Norlander i Göteborg. Kandidatexamen från Industriell Ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Har uppmärksammats för sin omarbetning av Ferdinand Bobergs Nobelpalats.

CATHERINA FORED, VD HSB NORRA STORSTOCKHOLM
Catherinas som har en bakgrund inom både bygg och arkitektur beskriver hur HSB vill agera i sitt långsiktiga ägande. Hon är även en del i SPEFs jury ”Årets Fasad”.

DAVID JOHANSSON, STADSUTVECKLINGSCHEF BALDER
Tidigare Projektchef på Humlegården och numera ansvarig för att utveckla utmanande områden som Hallonbergen bland annat.

Ladda ner inbjudan som pdf