Entusiasm och fint samarbete mellan elever och murare under praktisk murning i Göteborg

Det var otroligt roligt att se entusiasmen och det fina samarbetet mellan elever och murare, när drygt 100 studenter från CTH Arkitektur årskurs 2 i Göteborg fick möjligheten att prova på förbands- och valvmurning.

 

Syftet är att ge studenterna en känsla för både hantverket och materialen bruk och tegel.

Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät kreativiteten och fantasin flöda, testade och provade på olika sätt.

Teglet som användes under dagarna kommer rensas och återbrukas – det är vackert längre!

Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt de medlemsföretag som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig:

  • Murbiten för kurslokal, förberedelser, kärror och handledande murare dag 1
  • FC Mureri för handledande murare dag 2
  • Byggrex för handledande murare dag 3
  • Wienerberger för tegelsten
  • Finja för murbruk och planblandare
  • Derome för reglar, verktyg och diverse utrustning
  • Fasadgruppen för valvformar.
  • Beijer för skyddsskor
  • Brukspecialisten för container med återbruk av teglet.

 

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen

Medlemmar Här hittar ni medlemsföretag i Mur & Putsföretagen samt medlemskriterier och uppförandekod.

arrow_forward

Kompetensutveckling Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, här finns du mer information om detta.

arrow_forward

Om oss Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter

arrow_forward