Entusiasm och fint samarbete mellan elever och murare under praktisk murning i Göteborg.

Så roligt att se entusiasmen och det fina samarbetet mellan elever och murare under dagarna i maj 2024, när ca 100 studenter från CTH Arkitektur årskurs 1 i Göteborg fick möjligheten att prova på förbands- och valvmurning.

Syftet är att ge studenterna en känsla för både hantverket och materialen bruk och tegel.

Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät kreativiteten och fantasin flöda, testade och provade på olika sätt.

Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt de medlemsföretag som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig:

Beijer Byggmatrial AB – kurslokal, förberedelser, skyddskor
Byggrex/ Olofsson Mur & Puts – handledande murare dag 1
Bricks and Lime – handledande murare dag 2
FC Mureri – handledande murare dag 3
Tegelmäster – tegelsten
Fasadgruppen – valvformar.
Finja – murbruk och planblandare
Derome – reglar, verktyg och diverse utrustning
Brukspecialisten – container med återbruk av teglet.
KGC Verktyg & Maskiner AB – diverse verktyg