Har ni behov av att anställa murare?

 

Eftersom det saknas murare så jobbar Mur & Putsföretagen aktivt med att fler ska vilja utbilda sig till/lära sig yrket. Vi ser att de kan komma från gymnasiet men också via Yrkesvux-utbildning eller som företagslärling.

Mur & Putsföretagen jobbar i nära samarbete med BYN och Byggföretagen men vi har också skapat ett nätverk med drygt 60 murarlärare/rektorer och SYV:ar.

Vi vet att drygt 50 gymnasieskolor i Sverige har en uttalad murarlärare hos sig. Vid ”programråd” och inriktningsval på dessa skolor så skulle det hjälpa det stort om du och ditt företag kan delta vid vissa tillfällen? Det har visat sig ge stor effekt!

Enkät - Har ni behov av att anställa murare?