Enkät- Fysiskt event – Praktisk murning + putsning maj 2024

Vi hoppas du har möjlighet att svara på några frågor om eventen, det tar några minuter.
Dina synpunkter är värdefulla!

Mvh

Mur & Putsföretagen

Enkät - Praktisk murning + putsning maj 2024

  • Praktisk murning (6-8 maj)

  • Station 1 - Mineralisk puts (15-16 maj)

  • Station 2 - Organisk puts (där du bland annat fick prova på att färga) (15-16 maj)

  • Generell fråga