Fysiskt event – Industrisalen

Enkät – Fasadforum den 9 november 2023

Vi hoppas du har möjlighet att svara på några frågor om eventet, det tar några minuter.
Dina synpunkter är värdefulla!

(Höstmöte besvaras längst ned av medlemmar)

Enkät - Fasadforum och Årets Fasad 9 november 2023