Drygt 100 entusiastiska arkitektstudenter från KTH provar på praktisk murning under tre dagar

Det var fantastiskt kul att se den entusiasm och det fina samarbetet mellan elever och murare, när 100 studenter från KTH Arkitektur i Stockholm fick möjligheten att testa på förbands- och valvmurning.

Syftet var att ge eleverna en känsla för både hantverket samt materialen bruk och tegel.

Alla eleverna fick en teoretisk genomgång av Tomas Gustavsson och stödskisser men många lät fantasin och kreativiteten flöda, testade och provade på olika sätt.

Teglet som användes under dagarna kommer rensas och återbrukas igen till nästa tillfälle för
praktisk murning med KTH.

Motsvarande övning planeras att genomföras på Chalmers under hösten och då med andra medlemsföretag än de nedan som sponsorer.

 

Mur & Putsföretagen vill passa på att rikta ett stort tack till Tomas Gustavsson samt alla sponsorerna som gjorde dagarna med praktisk murning möjlig: 

• KGC Verktyg & Maskiner AB för lån av kurslokal, verktyg och diverse utrustning
• Fasadgruppen för murare på plats och valvformar.
• Tegelmäster för tegelsten
• Weber för kalkbruk lånet av bruksficka och planblandare samt skyddsskor
• Beijer för skyddsskor
• Brukspecialisten för container med återbruk av teglet inför nästa år

Foto: Anna Adestam, Mur & Putsföretagen

Medlemmar Här hittar ni medlemsföretag i Mur & Putsföretagen samt medlemskriterier och uppförandekod.

arrow_forward

Kompetensutveckling Mur & Putsföretagen arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, här finns du mer information om detta.

arrow_forward

Om oss Välkommen till Mur & Putsföretagen, här hittar du våra kontaktuppgifter

arrow_forward