Drabanten - Nominerad till nyproduktion 2022

Foto: Martin Brusewitz

 

Beskrivning av objektet
Ur arkitektens beskrivning: Med sin synliga placering och karaktärsfulla gestaltning utgör Drabanten, Väsby centrums och Fyrklöverområdets nya landmärke. Tre huskroppar som innehåller olika boendeformer; hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende har placerats ovan en sockelvåning med lokaler för småbutiker och kaféer som blandas med bostadsentréer.
Kvarteret präglas av den enhetliga metalliska beklädnaden i varm gyllene kulör, kombinerad med en varierad detaljutformning och reliefverkan. Taket på sockelvåningen är en privat, lugn och grönskande gård för de boende och deras gäster.

Materialet plåt har varit starkt närvarande i fyrklöverområdet redan från starten på 70-talet. Drabanten fortsätter den traditionen och tar den in i framtiden genom sin innovativa arkitektur där plåten bearbetas på nya sätt. Fasadutformningen utvecklades genom fullskaleprover och i nära samarbete mellan arkitekt, beställare och plåtslagare. Sockelbyggnad och vårdboende är klädda med gyllene tombak med plåtveck i mindre skala, medan höghusdelen har en beklädnad med dubbelt så stora plåtveck.

Det veckade reliefmönstret skapas av bandfalsad tombak med ”solveck” monterade utanpå. Som komplement till den veckade fasaden finns avskalade partier med bandfalsad plåt utan veck, som en artikulering av kompositionen. Alla delar är tillverkade för hand: måttade på plats, tillverkade i plåtverkstaden och monterade på plats.

Tillbaka till alla bidrag