Altinget.se – Den nya klimatdeklarationen struntar i byggnadens livslängd

För att byggandet i Sverige ska bli klimatsmart på lång sikt behöver man ta hänsyn till byggnadens hela livslängd – inte bara klimatpåverkan vid byggandet. Det skriver Johan Onno, vd Mur- och putsföretagen.

Den 1 januari infördes krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Syftet är att minska klimatpåverkan under byggskedet. Det är bra att regeringen har beslutat om detta, men det hade varit betydligt bättre om klimatdeklarationen inte endast omfattat byggskedet av en byggnad utan också en byggnads klimatpåverkan under hela dess livslängd.

Läs artikel på Altinget.se