Cementkrisen visar på stor sårbarhet

Vi har precis som många andra följt den cementkris som nu utspelar sig framför våra ögon i Sverige. Utmaningen som vi står inför är – oavsett om ett företag borde gjort annorlunda i sina tillståndsprocesser eller om tillståndsprocesserna är felaktigt utformade – att en cementbrist kommer påverka byggbranschen samt närliggande branscher på ett mycket negativt sätt. I det här läget gäller det att skilja på äpplen och päron. Tillståndsprocesser är en sak och att produkten cement behöver bli mer klimatneutral eller kanske på sikt ersättas med annat är en annan sak.

I dagsläget finns inga kortsiktiga och realistiska ersättningar till cement. Detta lyfter även frågan om hur sårbart vårt samhälle är.

Branschföreningen Mur & Putsföretagen vill minska vårt klimatavtryck. Det är allmänt accepterat att den mest resurseffektiva byggnaden är den som inte behöver rivas. Vi tycker därför att det är viktigt att tidsperspektivet för en fasads livslängd måste vara mycket längre än de 50 år som idag används som norm. Lyfter vi blicken i våra städer så ser vi att det finns byggnader som definitivt är äldre än 50 år. KTH har i ett forskningsprojekt analyserat effekterna av att tänka mer långsiktigt såsom minst 100 till 200 år och konstaterar bland annat att underhållsbehov har stor klimatpåverkan – något som talar starkt för murade och putsade fasader.

Våra medlemsföretag kommer fortsätta arbeta aktivt med att sänka sina CO2-utsläpp genom att bland annat möjliggöra transporter med fossilfria bränslen, bränning av tegel med biogas, el från sol och vind, återvinning, återbruk och mycket mer.

Vi använder idag cement som bindemedel i några av våra produkter. Dock är denna del relativt liten i förhållande till den totala mängden cement som används i Sverige. Dessutom karbonatiseras cementen i puts- och murbruk under sin livstid vilket innebär att CO2 binds tillbaka in i produkten.

Självklart vill vi vara med och utveckla och förbättra vår bransch! Vi behöver arbeta med omställning här och nu, men vi måste också vara kloka och tänka långsiktigt i detta arbete och se till att använda rätt material på rätt plats. Det är det vi menar med Vackert, längre…”

 

Johan Onno

Vd Mur & Putsföretagen