Välkommen till informationswebbinarium för dig som utbildningsansvarig – Genomförd

location_on

Digitalt

event

2022.01.19

Vi vänder oss till er som har ett viktigt uppdrag som utbildningsansvarig på ditt företag hos oss på Mur & Putsföretagen. Nu bjuder vi in dig till ett webbinarium den 19 januari kl.13.00.


Våra förväntningar

Ni är vår kontaktperson när det gäller kompetensutvecklingsfrågor och kan kommunicera löpande information från Mur & Putsföretagen till ditt företag och kollegor.

Vad kan du som utbildningsansvarig göra?
Påvisa utbildningsmöjligheter. Guida/hjälpa dem som skall börja sin yrkesresa likväl som de som är etablerade murare och önskar öka sin kompetens.

På webbinariet kommer vi att informera dej om detta:
• CFE – En digital utbildning för framförallt alla murare, ett medlemskriterium.
• Murning och Putsning Klass 1 – En tredagars fysisk utbildning för framförallt arbetsledning (ett medlemskriterium) men även för annan personal inom medlemsföretagen.
• Söka till ”Gesäll och mästarbrev i muraryrket” som anställd murare.
En möjlighet som murare att höja sin status och verifiera sin kompetens.
• Kan någon i ditt företag agera kontrollant vid teoretiska prover? T ex gesäll/mästarbrev.
• Kulturhantverksstipendiet. En möjlighet till utveckling inom muraryrket.
• Har ni som företag något renoveringsobjekt inom kulturhantverk och kan ni ta emot stipendiater under några veckor?
• Hur kan du vägleda din murare att bli murarlärare?
• Kompetensutveckling för lärare
• Hur får vi unga att välja muraryrket?

Datum: 19 januari 2022
Tid: 13.00-14.00
Plats: Digitalt Teams