Se Fasadforum och Årets fasad 11 november 2021

Moderator Johan Onno

Agenda:

Del 1: Vad är hållbarhet, vad får det kosta? (Från tid 4.58)

• Angela Berg, projektchef Atrium Ljungberg
• Alexander Landborn, hållbarhetschef LINK Arkitekter
• Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering

Del 2: LCA på 50 år kontra verklig livslängd till 100 år? (Från tid 27.55)

• Torun Widström, forskare KTH avdelningen för hållbart byggande
• Alexander Landborn, hållbarhetschef LINK Arkitekter
• Kristian Engberg, branschföreträdare

 

 

Del 3: Vad gör branschen för att minska sitt klimatavtryck? (Från tid 57.05)

• Stefan Wallmark, vice ordförande Mur & Putsföretagen
• Anton Axelsson, styrelseledamot Mur & Putsföretagen
• Peter Hedlund, branschföreträdare

Del 4: Hur hållbart kan det bli och blev det? (Från tid 1.10.11)

Årets Fasadvinnare 2018 – Hållbarhetshuset KTH
• Sven Ahlenius, arkitekt AIX Arkitekter

Andra medverkande:
Anna Roos, regionchef PEAB Bostad (Från tid 13.26)
Susanne Svidén, Projektledare KFS (Från tid 26.01)
Riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (Moderaterna) (Från tid  33.07)
Riksdagsledamot Johan Löfstrand (Socialdemokraterna) (Från tid 33.07)
Per Hallgren, Ordförande Mur & Putsföretagen

Därefter Årets Fasad med tillkännagivande av vinnare i Nyproduktion och Renovering (Från tid 1.22.34)