Forskning

Hur förhåller sig tegel och puts som fasadmaterial i förhållande till andra alternativ miljömässigt och ekonomiskt – i ett långsiktigt perspektiv? Torun Widström forskare på KTH/Byggvetenskap har gjort ett forskningsprojekt om just tegel och puts livscykelanalys. Rapporten kommer du kunna ta del av snart men så länge kan du läsa ett särtryck av rapporten här.

Design av Zellout AB & utveckling av Smatter AB. Hörs!